Privacyverklaring

Versie: 24 maart 2022

In deze verklaring legt 247design, gevestigd te Groningen (9726 CE – 22C) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 85864951, uit welke (persoons)gegevens 247design verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kunt u contact opnemen met ons via info@247design.nl, de Contactpagina op deze website of telefoon 0031 (0) 6 17012796.

Wij willen graag een gebruiksvriendelijke website bieden aan onze (potentiële) relaties en (potentiële) klanten, met voor u relevante informatie. 247design.nl probeert zo min mogelijk cookies op haar website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
U kunt kijken op CookieChecker voor de details over onze website. Daarnaast kunt u ons Cookie Scan Rapport (geleverd door: Cookiebot) inzien voor de cookies die worden gebruikt op www.247design.nl. De cookies die worden gebruikt op deze website voldoen aan de EU-regels voor online tracking.

U kunt voor elke willekeurige website uw toestemming voor het accepteren van cookies aanpassen. Op Browserchecker vindt u een handleiding hoe u dit kunt wijzigen per browser. Uw cookie-instellingen worden na 12 maanden automatisch verwijderd. Wees er echter van bewust dat sommige delen van het online verkeer alleen te gebruiken zijn als uw browser is ingesteld op het toestaan van cookies.

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht en verhandeld. Ze worden alleen gedeeld met partijen die noodzakelijk zijn bij en voor het leveren van onze diensten/producten. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt. Dat betekent onder andere dat wij (persoons)gegevens rechtmatig bijwerken, goed beveiligen en deze alleen onder strikte voorwaarden delen met derden.

Gebruik van (persoons)gegevens
247design verwerkt uw (persoons)gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U laat in dat geval (persoons)gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden aangedragen in het kader van de door u gevraagde dienst.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
Uw bedrijfsnaam, KVK-gegevens, persoonsnaam, (factuur)adresgegevens, betaalgegevens, telefoonnummer, emailadres en voor het contactformulier op deze website ook uw gender en IP-adres (geanonimiseerd).

Waar gebruiken wij deze gegevens dan voor?
Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten, om onze diensten/producten bij u af te leveren, bij het opstellen van een offerte en/of factuur, voor onze boekhouding en eventuele wettelijke verplichtingen.

Contactformulier
Wij zijn een voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden wij een contactformulier aan op onze website. Wij maken gebruik van Contactform 7, dit contactformulier slaat geen gegevens op in een database. De verzonden berichten worden direct naar ons en uw emailadres doorgestuurd. Uiteraard kunt u ons ook mailen zonder gebruik te maken van het contactformulier via info@247design.nl! Wanneer u ons contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard op onze computer zolang de inhoud van het formulier/de email nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan.
Wijziging 2021: Het contactformulier is verwijderd van de contactpagina vanwege teveel spam-berichten.

Bewaartermijnen
247design bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die u ons hebt verstrekt, zodat wij contact met u kunnen opnemen, worden bewaard zolang het contact plaatsvindt. Verder blijven gegevens bewaard zolang u klant of een relatie van ons bent. Daarna bewaren wij gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren wij 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
247design draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van (persoons)gegevens. Onze website is niet beveiligd met een SSL-certificaat. Wij achten dit op dit moment nog niet noodzakelijk omdat wij geen vertrouwelijke informatie verzenden via de website of opslaan in een database.
Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Wij wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic. WordPress, de Plugins en Thema Updates worden automatisch geïnstalleerd. Er wordt daarnaast wekelijks gecontroleerd op updates van de software en plugins. Onze Mac-software is up-to-date en de toegang tot onze elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw (persoons)gegevens. Backups van alle bestanden worden op wachtwoord-beveiligde harde schijven bewaard.

Verstrekking aan derden
247design deelt uw (persoons)gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, waaronder onze boekhouder (Van der Meer Accountants en Adviseurs), onze bank (ING) en aan instanties om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (b.v. justitie). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opvragen, wijzigen, verwijderen van data
Bij een verzoek voor het opvragen en verwijderen van (persoons)gegevens kunnen wij dit alleen doen wanneer dit geen conflict oplevert met het moeten bewaren van onze financiële adminstratie. Die bewaren wij 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.
Stuur een email naar info@247design.nl wanneer u wilt dat wij uw persoonlijke informatie versturen, wijzigen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacysverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder – Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Heeft u vragen of klachten over ons privacybeleid of de manier waarop wij (persoons)gegevens verwerken? Dan beantwoorden wij die graag. U kunt contact met ons opnemen via info@247design.nl, de Contactpagina op deze website of telefoon 0031 (0) 6 17012796.